RVR (Regionale voorziening Reddingsbrigades)

(RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio. De wet veiligheidsregio’s is in het jaar 2010 in werking getreden. Vanaf dat jaar is het zaak om hulpverleningsdiensten te regionaliseren en haar crisispartners onder te brengen. Nederland kent landelijk 25 veiligheidsregio’s, die ieder voor een groot gedeelte hun eigen beleid mogen bepalen en crisispartners mogen toekennen. Reddingsbrigades zijn in de ogen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende crisispartners. Echter hebben veiligheidsregio’s niet de verplichting om een reddingbrigade te erkennen als crisispartner. Landelijk heeft de Reddingsbrigade Nederland 183 verenigingen. Een gedeelte hiervan houdt zich uitsluitend bezig met het opleiden van mensen.